Отдел кадров - тел. 8-913-917-09-89
Зарплата:  ЗП зависит от объекта и функционала